Zakaz przechowywania materiałów palnych oraz gabarytowych na korytarzach

Pamiętajmy o zakazie składowania przedmiotów w ciągach komunikacyjnych oraz garażach!
Niestosowanie się do przepisów przeciwpożarowych wiąże się z konsekwencjami prawnymi.

  • Nieprzestrzeganie przepisów o zakazie składowania przedmiotów mogących utrudnić akcję ratunkową i gaśniczą może wiązać się z mandatami karnymi w wysokości do 500 złotych.
  • W przypadku niezastosowania się do przepisów właściciele ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody, jakie mogą powstać w wyniku spowodowanego zagrożenia pożarowego.
  • W przypadku składowania przedmiotów w miejscach niedozwolonych Zarządca obiektu ma on obowiązek zgłosić ten fakt do Komendy Miejskiej PSP.

Przestrzeganie przepisów pozwoli uniknąć niepotrzebnych sytuacji konfliktowych i zapewni schludny wygląd klatek schodowych oraz innych części wspólnych.