Kontakt

Biuro Obsługi Klienta Wspólnot Mieszkaniowych: Sakura 1 przy ul. Kłobuckiej 23 C oraz Sakura 3, przy ul. Kłobuckiej 23 B,D w Warszawie.

Zespół administrujący (Grupa AD-BUD)

Administrator nieruchomości – 
Łukasz Bryl, tel. 792 005 405, e-mail: admsakura@ad-bud.pl,
(dyżur dla Mieszkańców w budynku D, poniedziałek 9.00-11.00 oraz środa 17.00-19.00)
Księgowa – Luiza Strokosz, tel. 790 544 104,  e-mail: ksiegowoscsakura@ad-bud.pl
(dyżur dla Mieszkańców w budynku D, czwartek 7:00-15:00)
Zarządca nieruchomości – Arkadiusz Grala, tel. 502 645 220, e-mail: arkadiuszgrala@ad-bud.pl

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Sakura
(Izabela Tomczak, Ewelina Tomczuk, Rafał Winiewski)
e-mail: zarzad@osiedlesakura.pl

TELEFONY   INTERWENCYJNE:

DŹWIGI OSOBOWE
LAND INVEST SERWIS
515 191 660

KONSERWACJA NIERUCHOMOŚCI
GOLDEN PROPERTIES
zgloszenia@gproperties.pl
Numer alarmowy 531 673 673

OCHRONA
PERSONA GROUP
Koordynator ochrony 602 109 968
Posterunek 728 883 402

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
Marta AP STUDIO
601 598 027

TELEFONY ALARMOWE:

Europejski numer alarmowy
112

Pogotowie Ratunkowe
999

Straż Pożarna 
998

Policja
997

Straż Miejska
986

Pogotowie wod-kan
994

Pogotowie ciepłownicze
993

Pogotowie energetyczne
991/22 821 31 31

Czysta Warszawa
19 115

Dzielnicowy
600 997 930