WYDARZENIA

Zakaz przechowywania materiałów palnych oraz gabarytowych na korytarzach

Pamiętajmy o zakazie składowania przedmiotów w ciągach komunikacyjnych oraz garażach! Niestosowanie się do przepisów przeciwpożarowych wiąże się z konsekwencjami prawnymi. Nieprzestrzeganie przepisów o zakazie składowania przedmiotów mogących utrudnić akcję ratunkową i gaśniczą może wiązać się z mandatami karnymi w wysokości do 500 złotych. W przypadku niezastosowaniaContinue reading