RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz realizując obowiązki powierzone nam przez Administratora Państwa danych osobowych, pod adresem http://www.admus.pl/polityka-prywatnosci/ przedstawiamy szczegółowe informacje w tym zakresie i zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Formularz RODO Sakura 1 RODO Sakura 1 (48 pobrań)

Formularz RODO Sakura 2 RODO Sakura 2 (39 pobrań)

Formularz RODO Sakura 3 RODO Sakura 3 (42 pobrania)

Wypełniony dokument prosimy o zwrot do Administracji, w następujący sposób:

  • w biurze administracji w budynku D,
  • wrzucenie do skrzynki Administracji przy pomieszczeniu Ochrony,
  • przekazanie skanu dokumentu na adres sakura@admus.pl
  • wysłanie pocztą na adres:
    • ADMUS Sp. z o.o.; ul. Lewinowska 8, 03-684 Warszawa

Zwracamy uwagę na konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na obu stronach druk,