Przegląd wentylacji lokali mieszkalnych Osiedla

W dniach 01 – 04 grudnia 2020 roku  w lokach mieszkalnych i usługowych Osiedla zostanie wykonany przegląd instalacji wentylacyjnej.

Szczegółowy harmonogram został Państwu przekazany i dodatkowo pojawi się na tablicach ogłoszeń budynków.