Dodatkowy przegląd instalacji wentylacyjnej lokali.

W dniu 21 grudnia 2020 roku będzie miał miejsce dodatkowy przegląd instalacji wentylacyjnej w lokalach.

Harmonogram przeglądu został dostarczony zainteresowanym w sposób zwyczajowy.